Tarptautinė studentų konferencija / International Student ConferenceKonferencijos tikslas – skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, verslumo, kūrybinės, sportinės ir socialinę atsakomybę ugdančios veiklos iniciatyvas. 

Pranešimų anotacijos lietuvių ar anglų kalba pateikiamos kartu su dalyvio anketa iki lapkričio 10 d.
Straipsnio pateikimo data – iki lapkričio 23 d. el. paštu conference@vvf.viko.lt

REGISTRACIJA

Reikalavimai straipsniuiwrd

Iškilus klausimams, kviečiame kreiptis el. paštu conference@vvf.viko.lt


The main aim of the conference is to encourage initiatives for civic, scientific, entrepreneurial, creative, sporting and social responsibility activities of young people. 

Presentation abstracts in Lithuanian or English should be submitted together with the participant registration form by 10th November, 2020
Article submission deadline: 23th of November, 2020 by e-mail: conference@vvf.viko.lt

REGISTRATION

Guidelines for Articlewrd

For additional information please contact conference@vvf.viko.lt


Tarptautinių konferencijų „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“ studentų straipsnių rinkinys (2018-2020)

Selected Papers of International Students’ Conferences “Youth in a Changing Society” (Year 2018-2020)