Tarptautinė studentų konferencija / International Student Conference


9-osios tarptautinės konferencijos „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“ studentų straipsnių rinkinys (2020)

Selected Papers of 9th International Students’ Conference “Youth in a Changing Society” (Year 2020)


Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas kviečia visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus ir 10-12 klasių mokinius bei jų mokslinius vadovus dalyvauti 9-ojoje tarptautinėje konferencijoje „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“!

Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, verslumo, kūrybinės, sportinės ir socialinę atsakomybę ugdančios veiklos iniciatyvas. 

Konferencijos temos: nuo studijų, darbo, laisvalaikio dinamiškoje aplinkoje ir asmeninių ar dalykinių kompetencijų ugdymo iki motyvacijos, sveikos gyvensenos, verslumo ir kūrybiškumo pavyzdžių bei socialinės atsakomybės iniciatyvų. 

8 geriausi konferencijos straipsniai ir pranešimai bus apdovanoti 100 EUR vertės prizais!
Geriausi moksleivių straipsniai ir pranešimai bus apdovanoti Vilniaus kolegijos prizais.

Registracija į konferenciją baigta!
Straipsnio pateikimo data – iki lapkričio 23 d. el. paštu conference@vvf.viko.lt

Reikalavimai straipsniuiwrd

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Iškilus klausimams, kviečiame kreiptis el. paštu conference@vvf.viko.lt


Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences invites students and their scientific supervisors to participate at the 9th international conference „YOUTH IN A CHANGING SOCIETY“!

The main aim of the conference is to encourage initiatives for civic, scientific, entrepreneurial, creative, sporting and social responsibility activities of young people. 

The topics of the conference are from study, work, leisure in a dynamic environment and the development of personal and subject competencies to the examples enhancing the development of entrepreneurship, creativity, healthy lifestyles and motivation, as well as social responsibility initiatives. 

8 best conference papers and presentations will be awarded prizes worth 100 EUR each!

Article submission deadline: 23th of November, 2020 by e-mail: conference@vvf.viko.lt

Guidelines for Articlewrd

CONFERENCE PROGRAMME

For additional information please contact conference@vvf.viko.lt


Tarptautinių konferencijų „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“ studentų straipsnių rinkinys (2018-2019)

Selected Papers of International Students’ Conferences “Youth in a Changing Society” (Year 2018-2019)