Mokslo dirbtuvės

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Mokslo dirbtuvės (angl. Science Shop) – studentų mokslo taikomųjų tyrimų centras, organizuojantis ir koordinuojantis studentų atliekamus užsakomuosius mokslinius tyrimus visuomenei aktualiomis temomis.

Mokslo dirbtuvės veikia kaip sąsaja tarp Vilniaus regiono ir visos Lietuvos verslo bei visuomeninių organizacijų ir mokslo taikomąją tiriamąją veiklą Fakultete pradedančių studentų.

Mokslo dirbtuvės siekia:

 • organizuoti ir koordinuoti taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros įgyvendinimą Fakulteto studijų procese,
 • teikti paramą Fakulteto studentams vykdant užsakomuosius mokslo taikomuosius tyrimus, padedančius spręsti verslo ir visuomeninių organizacijų problemas,
 • skatinti Fakulteto studentų mokslo taikomųjų tyrimų kompetencijų ugdymą,
 • kurti studentų mokslo taikomąja veikla pagrįstas partnerystes tarp Fakulteto ir verslo bei visuomeninių organizacijų,
 • stiprinti Fakulteto studentų, dėstytojų (tyrėjų), verslo ir visuomeninių organizacijų atstovų profesinei veiklai ir asmens ugdymui reikalingas kompetencijas,
 • suteikti verslo ir visuomeninių organizacijų atstovams mokslo taikomaisiais tyrimais pagrįstų žinių, padedančių spręsti kilusius probleminius klausimus.

Kviečiame bendradarbiauti

Siekiant įgyvendinti į darnų pokytį orientuotos Vilniaus kolegijos 2021–2025 m. strategijos nuostatas, Mokslo dirbtuvės atviros aktyviai partnerystei su verslo ir visuomeninių organizacijų grupėmis:

 • verslo įmonėmis ir jų asociacijomis,
 • ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir jų susivienijimais,
 • bendruomenių organizacijomis,
 • profesinėmis sąjungomis,
 • valstybinėmis ir savivaldos institucijomis ir kt.

Kaip veikia Mokslo dirbtuvės?

Įprastai sąveika tarp verslo ar visuomeninės organizacijos atstovo (taikomojo tyrimo socialinio partnerio (užsakovo)) ir Mokslo dirbtuvių prasideda nuo problemos, kuriai spręsti reikalingi studentų vykdomi mokslo taikomieji tyrimai, aptarimo. Identifikavus tyrimo objektą, tikslą, uždavinius ir metodologiją, suformuojama tyrimą atliksiančių studentų grupė ir paskiriamas šią grupę kuruosiantis Fakultete dirbantis patyręs dėstytojas (tyrėjas). Ieškant problemos sprendimo, tyrimo metu pritaikomos esamos arba generuojamos naujos mokslo žinios, kurias tyrėjų komanda, parengusi ataskaitą, pristato užsakovui.

Kilo problema, reikalaujanti studentų taikomojo tyrimo? Susisiekite su mumis!

Registruokitės užpildydami užklausos formą arba rašykite el. paštu mokslodirbtuves[eta]vvf.viko.lt. Mokslo dirbtuvių vadovai išspręs visus klausimus, susijusius su nemokamai atliekamo studentų taikomojo tyrimo organizavimu ir kuravimu.