Mokymų ir bendradarbiavimo plėtros skyrius

#WeBusinessHere!

Mokymų ir bendradarbiavimo plėtros skyrius Fakultete:

  • užtikrina sklandų studentų praktikų organizavimo procesą,
  • koordinuoja išorinę ir vidinę Fakulteto komunikaciją,
  • rengia ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus,
  • organizuoja mokymus studentams, personalui ir verslui, moksleivių ir mokytojų vizitus.