Turizmo vadyba (lietuvių arba anglų k.)

Turizmo vadybos studijų programos pagrindinis ir svarbiausias tikslas yra rengti turizmo vadybos specialistus, gebančius įgytus gebėjimus pritaikyti praktikoje, turinčius specialių žinių ir įgūdžių, reikalingų turizmo verslui kurti, organizuoti ir valdyti.

Studijų formos ir trukmė:

 • nuolatinės – 3 metai (studijos lietuvių ar anglų kalba);
 • ištęstinės – 4 metai (studijos lietuvių kalba).

Studijuosite šiuos modulius:

Turizmo ištekliai, turizmo paslaugos ir projektai, komunikacija, socialinė verslo aplinka, verslo užsienio kalba (pima, antra), rinkodara, vadyba, ekonomika, turizmo paslaugų pardavimas, darnioji plėtra, įmonių materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas.

Siekdami ugdyti gebėjimus pagal asmeninį pasirinkimą, papildomai galėsite studijuoti šiuos modulius:

Užsienio kalba (rusų, italų, ispanų, kinų), kūrybiškumas, socialiniai tinklai, virtualiųjų valiutų rinka ,derybos, korupcijos kontrolė ir prevencija, startuolių rinka, ženklų reikšmės komunikacijoje, vizualiniai sprendimai įmonei, laisvalaikio ir renginių organizavimas.

Praktikos:

 • profesinė (12 savaičių, 20 ECTS kred.);
 • baigiamoji (12 savaičių , 20 ECTS kred.).

Praktikų metu ugdysite gebėjimus taikyti teorines žinias praktikoje, vertinsite turizmo įmonės veiklą, rengsite sutartis su verslo partneriais ir klientais, rengsite kelionių pasiūlymus klientams, tirsite klientų poreikius ir jų pokyčius, kursite ir parduosite kelionių paketus, valdysite turizmo projektus, mokysitės spręsti problemas ir priimti etiškus sprendimus, taikysite informacines technologijas turizmo paslaugų versle, ugdysite gebėjimus dirbti savarankiškai ir komandoje, adaptuotis naujose situacijose. Praktikos atliekamos Lietuvos arba užsienio turizmo įmonėse. Praktikos atlikimui užsienyje studentai dažniausiai renkasi šias šalis: Kipras, Graikija, Turkija, Bulgarija, Malta, Ispanija ir t.t.

Pirmo kurso studentai atlieka pažintinę turizmo išteklių praktiką, kurios metu lankosi įvairiuose Lietuvos turizmo objektuose. Rudens semestre vyksta į mokomąją pažintinę turistinę kelionę į pasirinktą užsienio šalį. Taip pat yra sudaromos sąlygos atlikti turizmo išteklių praktiką Gruzijoje. Praktikų geografija nėra apribojama Europos šalimis, sudaromos sąlygos atlikti praktiką Kenijoje ir Kinijoje.

Praktinius įgūdžius gilinsite fakulteto simuliacinio verslo praktinio mokymo firmose „Vilionė“ ir „Miglė“.

Baigus turizmo vadybos studijas įgysite verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir gausite verslo vadybos profesinio bakalauro diplomą.

Karjeros galimybės: baigusieji turizmo vadybos studijas galės dirbti turizmo paslaugas kuriančiose ir teikiančiose įmonėse bei jų padaliniuose vadybininkais, administratoriais, kelionių organizatoriais, kelionių vadovais, kurie gebės organizuoti ir rengti turistines keliones, joms vadovauti, bendrauti su klientais, administruoti kelionių operatorių ir agentūrų veiklą, valdyti informaciją, kurti turizmo produktus arba savo verslą. Ši studijų programa atvers ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių darbo rinkas. 2018 m. absolventų įsidarbinimo rodiklis 95%.

Papildomos studijų ir praktikos galimybės:

 • turizmo vadybos programos studentai turi galimybę studijuoti lietuvių arba anglų kalba;
 • suteikta galimybė 1-2 semestrams išvykti dalinių studijų užsienio aukštosiose mokyklose pagal Erasmus mainų programą ir atlikti praktikas užsienyje;
 • suteikta galimybė išklausyti gidų rengimo kursą ir gauti gido kvalifikaciją.

Studijų tęstinumas: Turizmo vadybos studijų programos absolventai studijas galės tęsti pagal universitetinių studijų programas.

 Studijuodami galėsite:

 • Lankyti Gidų kursus ir gauti gido kvalifikacijos pažymėjimą,
 • dalyvauti Lietuvos ir užsienio Verslo praktinio mokymo firmų mugėse, kurių metu galėsite pademonstruoti kūrybiškumą, verslumą, gebėjimą bendrauti;
 • dalyvauti tradicinėje kasmetinėje rinkodaros idėjų mugėje „Rinkodaros diena“, kurios metu viešai pristatysite savo sukurtas originalias ir praktiškai pritaikomas turizmo rinkodaros idėjas;
 • savo energiją galėsite išlieti šokdami ir dainuodami ansamblyje „Voruta“ ir chore „Vaidilutės“;
 • dalyvauti fakulteto Studentų atstovybės, Studentų mokslinės draugijos, Renginių asistentų grupės veikloje, tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose.

PRISIJUNK PRIE VIENOS DIDŽIAUSIŲ PASAULIO INDUSTRIJŲ – TURIZMO INDUSTRIJOS!

Turizmo vadybos studijų programos pažangos ataskaita