Ryšiai su visuomene

 

Mėgsti bendrauti su žmonėmis? Pasitiki savimi? Nebijai prisiimti atsako­mybės? Gerbi rašytinį žodį? Ryšių su visuomene studijų programa laukia drąsių ir pagarbių, rišliai reiškiančių savo mintis studentų, besidominčių visuomenės gyvenimu.

Ryšių su visuomene studijų programos tikslas – parengti įmonės/organizacijos ryšių su visuomene specialistą, atstovaujantį įmones ar organizacijas bei turintį žinių ir gebėjimų ryšių su visuomene procesui valdyti.

Studijų programoje atsižvelgta į daugelį veiksnių – rinkos tendencijas, procesus pasaulinėje erdvėje, studentų ir ryšių su visuomene profesionalų lūkesčius, perspektyviausias disciplinas ir sritis. Ryšių su visuomene studijos padės atrasti verslui talentingus jaunuolius, kadangi moduliai parengti bendradarbiaujant su verslo atstovais, jiems išreiškus poziciją, kokių įgūdžių potencialus darbuotojas turėtų turėti, kad sėkmingai įsidarbintų Ryšių su visuomene pozicijoje.

Studijuojantieji įgys teorinių ir praktinių žinių nuo ryšių esmės, funkcijų, pagrindinių principų išmanymo iki ryšių su visuomene vadybos principų organizacijoje, nuo gebėjimo efektyviai planuoti ir įgyvendinti ryšių su visuomene kampanijas iki strateginių dokumentų rengimo, nuo masinės komunikacijos psichologijos perpratimo iki juodųjų viešųjų ryšių atpažinimo, strateginės komunikacijos analizės ir kontrpriemonių parinkimo, nuo vizualinių industrijų priemonių įvaldymo ir komunikacijos turinio generavimo iki socialinės tinklaveikos, šiuolaikinių ryšių su visuomene technologijų socialinėse medijose ir daugybę kitų. Patyrę dėstytojai suteiks teorinių žinių, kaip susivokti sudėtingoje informacinėje erdvėje, praktikai profesionalai padės suformuoti praktinius įgūdžius, kaip sėkmingai dalyvauti komunikacijos procesų valdyme.

Studijų trukmė:

nuolatinės studijos – 3 metai
ištęstinės studijos – 4 metai.

Jūs studijuosite:

  • Bendruosius modulius: komunikaciją, darniąją plėtrą.
  • Studijų krypties modulius: įvadą į ryšių su visuomene studijas, organizacijų valdymą, organizacijų komunikaciją, šiuolaikines medijas, ryšių su visuomene turinio kūrimą, socialinę tinklaveiką, verslo užsienio kalbą, viešosios nuomonės konstravimą, propagandos teoriją, ryšių su visuomene projektus.
  • Laisvai pasirenkamuosius dalykus: Derybas ir karjeros valdymą: asmeninę lyderystę, karjeros valdymą, derybas; Inovatyvų verslą: virtualiųjų valiutų rinką, startuolių rinką, verlo simuliaciją; Viešąjį sektorių: viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, korupciją; Užsienio kalbas: ispanų kalbą ir kultūrą, rusų kalbą ir kultūrą, vokiečių kalbą ir kultūrą.

Praktika: studentai praktikas atliks viešame ar privačiame sektoriuje, ryšių su visuomene ir komunikacijos agentūrose, įmonių ir įstaigų ryšių su visuomene skyriuose. Pradėję savo kelią nuo pradinių pozicijų ateityje turės didelę galimybę tęsti darbą su vis sudėtingesniais, kompleksiniais projektais.

Baigę studijas jūs: žinosite komunikacijos ir ryšių su visuomene teorijas; išmanysite komunikacijos ir ryšių su visuomene teorijų taikymą atliekant ryšių su visuomene funkciją; gebėsite vykdyti auditorijų nuomonės, organizacijos paslaugų/produktų, kitų organizacijos veiklų tyrimus, analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis; kursite ryšių su visuomene pranešimus, atsižvelgiant į skirtingų auditorijų ypatybes;  parengsite organizacijos ryšių su visuomene turinį, įvertinus organizacijos vidaus ir išorės aplinką; įgyvendinsite ryšių su visuomene kampaniją; parinksite tinkamas propagandos priemones ir kanalus viešajai nuomonei formuoti; palaikysite dialogą su skirtingomis auditorijomis atstovaujant organizacijai; formuoti ir tobulinti saviraiškos ir saviugdos gebėjimus bei įgūdžius pagal asmeninius-profesinius interesus bei poreikius.

Baigę studijas gausite socialinių mokslų profesinio bakalauro diplomą.

Studijų tęstinumas: Ryšių su visuomene studijų programos absolventai studijas gali tęsti pagal universitetinių studijų programas Lietuvoje ir užsienyje.

Karjera: darbdaviai dažnai susitikimų metu įvardija ryšiai su visuomene (komunikacijos) specialistų poreikį, turinčių tam tikras specifines kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinius standartus, šiuolaikines kompanijas. Galėsi dirbti Lietuvos ryšių su visuomene agentūros asociacijos ir Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos įmonėse: UAB „Galery Group“,UAB „Ad Fingers“ ir kt. ryšių su visuomene konsultantu, projektų vadovu, jo asistentu, integruotos komunikacijos specialistu ar panašų darbą įstaigų, įmonių ryšių su visuomene/komunikacijos padaliniuose, kurti savo verslą.

Studijuodami Ryšius su visuomene taip pat galėsite:

Dalyvauti ERASMUS+ programos studentų mainuose, atlikti praktiką užsienyje pagal ERASMUS+ programą, atlikti praktiką užsienyje baigus studijas pagal ERASMUS+ programą, gauti Euroverslo, dalyvauti Studentų atstovybės, Studentų mokslinės draugijos, Renginių asistentų grupės veikloje, dalyvauti kasmetinėje respublikinėje studentų konferencijoje, klausyti užsienio lektorių paskaitų tarptautinės verslo savaitės metu, klausyti įvairių komunikacijos specialistų paskaitų, seminarų, organizuoti įvairius renginius ir susitikimus, realizuoti savo kūrybinius ir komunikacinius gebėjimus dalyvaujant įvairiuose konkursuose, sportuoti sporto klube „VIKAS“, dainuoti merginų chore „Vaidilutės“, šokti šokių ansamblyje „Voruta“ ir kt.