Projektai

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas įgyvendina Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą „Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“.

Projekto tikslas – padėti demobilizuotiems ATO zonos kariams iš Ukrainos, integruotis visuomenėje.

Projekto pradžia – 2018 m. sausio 1 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto vadovė  –  Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto Docentė Dr. Margarita Išoraitė

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.


Estijos taikomųjų mokslų universitetas, kartu bendradarbiauja partnerio teisėmis: Lietuvos, Suomijos, Norvegijos, Danijos, Latvijos ir Islandijos švietimo institucijos, kurios įgyvendina NordPlus finansuojamą projektą „Building Educational Cooperation in Smart City“.

Projekto tikslas – didinti jaunų specialistų integraciją į darbo rinką, atkreipiant dėmesį į verslo sektoriaus poreikius.

Projekto pradžia – 2018 m. sausio 18 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projektą finansuoja Nordplus Horizontal programa.

Projekto metu buvo sukurti šie straipsniai:
1.    Two entrepreneurs thoughts of Ülemiste Smart City (pdf)
2.    The Soft Side of Digitalization (pdf)
3.    Digitalization: Size doesn’t matter, put focus on product-and-service, not on process (pdf)


Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija kartu su 6 aukštosiomis mokyklomis įgyvendina projektą „Praktika sumaniai “.

Projekto pavadinimas: „Praktika sumaniai“

Projekto Nr.: 09.3.1-ESFA-K-731-01-0016

Projekto trukmė:2017/12/19 – 2019/12/19

Projekto biudžetas: 315 789,47 (ES lėšų dalis 299 999,99  Eur.)Eur

Projekto tikslas: Studijų kokybės gerinimas tobulinant studijų praktikų organizavimą

Projekto uždaviniai, rezultatai ir veiklos:  Projektas „Praktika sumaniai“ jungiantis Lietuvos viešbučių ir restoranų asociaciją (LVRA) bei 6 aukštąsias mokyklas, sudarys galimybę studentams atlikti praktiką komandose apjungiant skirtingų studijų krypčių studentus, bei pasitelkiant inovatyvų bendradarbiavimą tarp praktikos vadovo, mentoriaus ir studento.

Taikant sumaniosios praktikos metodus bus stiprinami jų bendrieji įgūdžiai. Bendriesiems įgūdžiams tobulinti, bus suorganizuoti mokymai studentams ir jų praktikų vadovams.

Studentai, skirtingų studijų krypčių komandose, atliks praktiką darbo vietose pagal profesiją, naudojant sumaniosios praktikos metodus.

Į projektą įtraukti socialiniai partneriai bei atliekama praktika socialiniame versle, skatins praktiką atliekančių studentų pilietiškumo bei socialiai atsakingų asmenų įgūdžius.

Projekto vykdytojas: Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija

Projekto partneriai: Socialinių mokslų kolegija, Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Šiaulių valstybinė kolegija, Vilniaus kolegija, Alytaus kolegija, Kauno kolegija.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.


 

Klaipėdos valstybinės, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių valstybinės ir Utenos kolegijų studentų mokslinių draugijų nariai įgyvendina projektą „Akademinis sąžiningumas, kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis“.

Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant akademinio sąžiningumo kaip korupcijos prevencijos kolegijose priemonės tyrimą.

Projekto dalyviai – Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos kolegijų studentai. Iš viso bus apklausta ne mažiau kaip 1000 studentų, 300 absolventų bei 100 dėstytojų.

Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 31 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 15 d.

Projekto pagrindinis vykdytojas – Klaipėdos valstybinė kolegija.

Projekto partneriai – Vilniaus, Panevėžio ir Utenos valstybinės kolegijos.

Projektą finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Akademinis sąžiningumas, kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis“  tyrimo santrauka (PDF).


Vilniaus kolegijos, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų mokslinių draugijų (SMD) nariai įgyvendina projektą „Studentų pasitenkinimas studijomis remiantis užsienio studentų patirtimi“.

Projekto tikslas – ugdyti Vilniaus kolegijos, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų studentų gebėjimus sustiprinant tiriamosios veiklos gebėjimus, atlikti tiriamąją mokslinę veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant bandomąjį (pilotinį) tyrimą studentų pasitenkinimo studijomis tema.

Projekto dalyviai – po 1 dėstytoją – Studentų mokslinių draugijų kuratorių po 6 studentus iš Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių kolegijų Studentų mokslinių draugijų.

Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 2 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 15 d.

Projekto pagrindinis vykdytojas – Vilniaus kolegija.

Projekto partneriai – Klaipėdos ir Šiaulių valstybinės kolegijos.

Projektą finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis.


Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas įgyvendina projektą „Kūrybiškumas nemiega: Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas sprendžiant realias verslo problemas“.

Projekto tikslas –  verslo įmonių ir socialinių organizacijų pateiktų realių problemų bei iššūkių pagalba ugdyti studentų kūrybiškumo ir problemų sprendimo gebėjimus bei suteikti studentams reikiamų žinių ir įgūdžių tolesniam savarankiškam kūrybiškumo ugdymui.

Projekto pradžia – 2019 liepos 1 d. iki 2019 spalio 30 d.

Projekto vadovė – Verslo inovacijų katedros vedėja, lektorė Greta Sičiūnaitė.

Projektą finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis.

2007-201313 ES paramos zenklas spalvotas JPG