Tarptautinio verslo praktika

Pasirinkus Tarptautinio verslo studijas, Jūsų laukia 12 savaičių profesinė ir 12 savaičių baigiamoji praktikos tarptautinėse įmonėse Lietuvoje ir užsienyje – jas atlikdami įtvirtinsite teorines žinias ir formuosite tarptautiniam verslui būtinus praktinius įgūdžius.

Profesinė praktika atliekama rinkodaros, pardavimo, elektroninės prekybos įmonėse ar jų padaliniuose, logistikos centruose, ekspedijavimo ar kitose įmonėse. Praktika skirta įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias, analizuoti verslo įmonės veiklos organizavimą ir vykdymą, susipažinti su įmonės veiklos procesais, verslo aplinka, klientų aptarnavimu, darbo organizavimo praktiniais aspektais.

Baigiamoji praktika:

  • pasirinkus logistikos specializaciją atliekama krovinių ar siuntų gabenimo transporto įmonėse ar padaliniuose, logistikos centruose ar prekių sandėliuose, ekspedijavimo ar kitose įmonėse: analizuojama verslo aplinka, klientų poreikiai, darbo procesų tobulinimo ar verslo plėtros galimybės.
  • pasirinkus rinkodaros ir pardavimo specializaciją atliekama įmonių rinkodaros ar pardavimo padaliniuose: analizuojama rinka, klientų poreikiai, pardavimo skatinimo priemonės ir pardavimo didinimo galimybės.
  • pasirinkus elektroninės prekybos specializaciją atliekama elektroninės prekybos įmonėse ar padaliniuose: analizuojama rinka, elektroninės rinkodaros priemonės ir jų tobulinimo galimybės, elektroninės prekybos organizavimo ir klientų aptarnavimo praktiniai aspektai, pardavimo didinimo galimybės.

Studentai turi galimybę studijų metu išbandyti save tarptautinėje aplinkoje pasirinkę praktiką užsienio šalyse pagal Erasmus+ programą.