Bendradarbiavimas

PASKAITOS, SEMINARAI IR DISKUSIJOS

Socialiniai Vadybos katedros partneriai aktyviai dalijasi savo profesinėmis žiniomis ir praktine patirtimi paskaitose, seminaruose ir susitikimuose. Pastaraisiais metais organizuoti susitikimai su:

 • UAB „Paysera LT“,
 • UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“,
 • UAB „Western Union Processing Lithuania“,
 • UAB „LITEXPO“,
 • VšĮ „Versli Lietuva“,
 • Perslonalo valdymas profesionalų asociacija,
 • UAB „CV-Online LT“,
 • Vilniaus teritorinė darbo birža,
 • UAB „Smile-print“,
 • UAB  „Danbalt International“,
 • Verkių regioninis parkas,
 • Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija,
 • UAB „Gyvastis“.

 

IŠVYKOS Į VERSLO, VIEŠĄSIAS IR NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS

Reguliariai organizuojamos įstaigų administravimo studentų programos studentų ir dėstytojų išvykos į:

 • UAB „Western Union Processing Lithuania“ Europos regiono operacijų centrą (EUROC),
 • Lietuvos Respublikos Seimą,
 • Verkių rūmų Gamtos tyrimų centro botanikos institutą,
 • Lietuvos centrinį valstybinį archyvą,
 • UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ .

 

24 SAVAIČIŲ TRUKMĖS PRAKTIKA LIETUVOS IR UŽSIENIO ĮMONĖSE

Vadybos katedra glaudžiai bendradarbiauja su įvairių sričių įmonėmis ir įstaigomis, todėl įstaigų administravimo studijų programos studentai turi puikias sąlygas įgyti praktinių įgūdžių. Studentai praktiką atlieka:

 • Vilniaus miesto savivaldybėje,
 • VšĮ Vilniaus kolegija,
 • AB Lietuvos paštas,
 • UAB „Baltic LogisticSolutions“,
 • „Lemon Gym“,
 • UAB „CityService“
 • AB Šiauliųbankas,
 • LR Valstybinė darbo inspekcija prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
 • UAB „Western Union“,
 • Europos socialinio fondo agentūra
 • UAB „ModusGroup Services“
 • UAB „Švaros formulė“
 • „Swedbank AB“ ir kitose įmonėse ir įstaigose.

 

APSKRITOJO STALO DISKUSIJOS

Kartu su verslo įmonių specialistais, viešųjų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais bei kitų aukštųjų mokyklų dėstytojais reguliariai organizuojame apskritojo stalo diskusijas vadybos, žmogiškųjų išteklių vadybos, dokumentų valdymo, klientų aptarnavimo temomis.

BENDRADARBIAUKIME!