Marius Jackūnas

Buvau aktyvus moksleivis. Veikla mokykloje neapsiribojo tik pamokomis: organizuodavau renginius, dalyvavau mokyklos savivaldos veikloje, leidau mokyklos laikraštį.

Vilniaus kolegijoje pasirinkau reklamos vadybos studijas: nei vienoje aukštojoje Vilniaus mokykloje tokių studijų nebuvo ir nėra. Kita vertus, studijos Kolegijoje domino ir todėl, nes viliojo praktinis mokymas, o ne sausa teorija.

Studijas baigiau 2005 metais.

Studijas ir pomėgius suderinti buvo sunkiausia pirmame kurse, nes buvo daugiau paskaitų, nauja aplinka, tačiau vėliau pripratau.

Papildoma veikla Kolegijoje išmokė bendrauti su didele auditorija, geriau planuoti laiką, generuoti idėjas. Tiek teorinės, tiek praktinės žinios padėjo ir padeda siekti užsibrėžtų tikslų darbe ir kitoje veikloje.

Mano nuomone, didžiausias pasiekimas yra dirbti darbą, kuris tau patinka ir atitinka gautą išsilavinimą, dirbti toje srityje, kuri tau įdomi, konkrečiai man – rinkodara. Šiuo metu dirbu UAB „Konica Minolta Baltia“ rinkodaros direktoriumi, taip pat studijuoju magistrantūroje Vilniaus universitete.