Bendradarbiavimas

PASKAITOS, SEMINARAI IR DISKUSIJOS

Socialiniai Vadybos katedros partneriai aktyviai dalijasi savo profesinėmis žiniomis ir praktine patirtimi paskaitose, seminaruose ir susitikimuose. Pastaraisiais metais organizuoti susitikimai su:

 • UAB „Western Union Processing Lithuania“ Europos regiono operacijų centro (EUROC),
 • VšĮ „Kino pavasaris“,
 • VšĮ „Versli Lietuva“,
 • UAB „Danbalt International“,
 •  UAB „CV Online“,
 • Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovais,
 • Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi,
 • Europos parlamento nariu, verslininku Antanu Guoga,
 • „Juškus Gallery“ direktoriumi Donatu Juškumi, daugiau nei dešimt metų aktyviai dalyvaujančiu verslo startuolių idėjiniame bei praktiniame kūrime („ArtNetBook”, „KickerPicker” ir kt.),
 • Margarita Pavilonyte, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Komunikacijos departamento vyriausiąja referente išorinei komunikacijai.

IŠVYKOS Į VERSLO, VIEŠĄSIAS IR NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS

Reguliariai organizuojamos įstaigų administravimo studentų programos studentų ir dėstytojų išvykos į:

 • UAB „Western Union Processing Lithuania“ Europos regiono operacijų centrą (EUROC),
 • Europos Parlamento informacijos biuro ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacijos centrą,
 • Lietuvos Respublikos Seimą,
 • Lietuvos Respublikos Prezidentūrą,
 • Verkių rūmų Gamtos tyrimų centro botanikos institutą,
 • Lietuvos centrinį valstybinį archyvą,
 • Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą.

24 SAVAIČIŲ TRUKMĖS PRAKTIKA LIETUVOS IR UŽSIENIO ĮMONĖSE

Vadybos katedra glaudžiai bendradarbiauja su įvairių sričių įmonėmis ir įstaigomis, todėl įstaigų administravimo studijų programos studentai turi puikias sąlygas įgyti praktinių įgūdžių. Studentai praktiką atlieka:

 • AB „TEO LT“,
 • UAB „Tiketa“,
 • UAB „Verslo aptarnavimo centras“,
 • AB „ESO“ (anksčiau – AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“),
 • AB „SEB bankas“,
 • VšĮ „Kino pavasaris“,
 • UAB „Danbalt International“,
 • Advokatų profesinėje bendrijoje Judickienė ir partneriai „JUREX“,
 • Vilniaus miesto savivaldybėje,
 • UAB „Pigu“,
 • UAB „Mano būstas“ ir kitose įmonėse ir įstaigose.

APSKRITOJO STALO DISKUSIJOS

Kartu su verslo įmonių specialistais, viešųjų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais bei kitų aukštųjų mokyklų dėstytojais reguliariai organizuojame apskritojo stalo diskusijas vadybos, žmogiškųjų išteklių vadybos, dokumentų valdymo, klientų aptarnavimo temomis.

BENDRADARBIAUKIME!