Aktyvus studentų įsitraukimas į mokslinę bei projektinę veiklą ugdo studentų kūrybiškumą, mokslinį ir kritinį mąstymą, tobulina komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžius. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija, koordinuojama lektorės Vilmos Gegužienės, projekto partnerio teisėmis prisidėjo prie Klaipėdos valstybinės kolegijos kartu su partneriais įgyvendinamo taikomojo mokslinio tyrimo „Studijų darbų pirkimo – pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą“. Įgyvendinant projektines veiklas ir vykdant empirinį tyrimą atlikta:

  • Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių, Vilniaus, Panevėžio, Kauno kolegijų vidaus dokumentų, reglamentuojančių studijų darbų rengimo tvarką, analizė.
  • Darbų prikimo – pardavimo rinkos analizė.
  • Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Šiaulių valstybinės ir Klaipėdos valstybinės kolegijų studentų Focus grupės kokybinis tyrimas. Focus grupės susitikimuose dalyvavo 240 informantų.

Kviečiame susipažinti su tyrimo santrauka.

Dėkojame VK Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinės draugijos nariams: Ryšių su visuomene studijų programos studentams Pauliui Jogminui, Laurai Baškytei, Godai Kuturytei, Paulinai Stačkūnaitei, Įstaigų administravimo studijų programos studentei Anastasijai Žonych ir jų koodinatorei lektorei Vilmai Gegužienei, prisidėjusiems prie sėkmingo projekto įgyvendinimo!