VIKO Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija ir Mokslo dirbtuvės kviečia Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentus ir jų mokslinius vadovus dalyvauti tarptautinėje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „JAUNIMAS BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE“, kuri vyks 2022 m. lapkričio 10 d.  10.00–16.00 val. VIKO Verslo vadybos fakultete (Didlaukio g. 49, Vilnius), ir per nuotolį. 

Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo mokslinės veiklos iniciatyvas, sietinas su verslumu, kūrybiškumu, pilietiškumu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra. 

Konferencijos temos: 

  • Studijų, darbo ir laisvalaikio aktualijos šiuolaikinėje visuomenėje.  
  • Asmeninių ir dalykinių kompetencijų ugdymas(is) ir motyvacija.
  • Sveikos gyvensenos skatinimas ir aplinkos sveikatinimo iššūkiai.  
  • Mokslo, verslo ir inovacijų sąveikos įtaka socialinei ekonominei raidai.   
  • Finansinio ir informacinio raštingumo svarba asmens ir visuomenės gerovei.  
  • Kūrybiškumo ugdymo prielaidos ir poreikis šiandienos ir ateities pasaulyje.   
  • Socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi iniciatyvų plėtojimas.  
  • Pilietiškumas ir savanorystė – modernios demokratinės visuomenės augimo garantas.  
  • Ekologijos ir tvarumo idėjų sklaida ir ateities vizijos. 

Konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų.

Kviečiame rengti pranešimus ir (ar) straipsnius ir dalyvauti konferencijoje.

Recenzuoti straipsniai bus publikuoti el. konferencijos leidinyje, registruotame ISSN! 

Svarbios datos 

Iki 2022 m. spalio 14 d. 23:59 val.  Dalyvių, parengusių pranešimus ir (ar) straipsnius, registracija; pateikiamos  pranešimų santraukos ir (ar) moksliniai straipsniai
Iki 2022 m. spalio 31 d.  Konferencijos dalyvių (klausytojų) registracija
2022 m. lapkričio 10 d.  Geriausių pranešimų autorių paskelbimas
2022 m. lapkričio 10 d.  Geriausių straipsnių autorių  paskelbimas
REGISTRACIJA

Pranešimų santraukų ir straipsnių laukiame adresu conference@vvf.viko.lt.

Pranešimo santraukos ir straipsnio šabloną, citavimo ir nuorodų įforminimo straipsnyje metodinius nurodymus ir kitą aktualią informaciją rasite čia.

Kilus klausimų, kreipkitės: conference@vvf.viko.lt.

Konferenciją remia Valstybinis studijų fondas.

Konferencijos partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija.

LABAI JŪSŲ LAUKIAME!