Įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo Fakultete darbo grupė, kurią sudaro darbo grupė 2024 m. kovo 18 dieną pasirašė susitarimą su Fakulteto Studentų atstovybe, kuriuo siekiama bendradarbiauti ir kartu įgyvendinti Fakulteto socialinės atsakomybės veiklas.

2024 metų pavasario semestre numatytos šios iniciatyvos ir projektai, kuriuos siekiama įgyvendinti kartu su Studentų atstovybe:

  • inkilų kėlimo Fakulteto sode iniciatyva;
  • stiklainių rinkimo akcija (paramos fondas „Maisto bankas“);
  • savanorystės paramos fonde „Maisto bankas“ skatinimas;
  • išvyka į paramos fondo „Maisto bankas“ būstinę;
  • finansinės paramos fondui „Maisto bankas“ skatinimas.

Įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo Fakultete darbo grupę sudaro darbo grupės vadovas, lektorius Marius Brazdauskas ir nariai – lektorės Dalia Karlaitė, Laimutė Fedosejeva, Živilė Gomienė ir docentas dr. Viktor Kozlovskij.