2022 m. kovo 17 d. Kolpingo kolegija organizavo tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Bendruomeniškumo skatinimas darnaus vystymosi kontekste”. Nuotoliniu būdu organizuotame renginyje sudalyvavo apie 200 Lietuvos ir užsienio įvairių mokslo sričių tyrėjų, mokslininkų, praktikų, klausytojų iš skirtingų mokslo, verslo bei viešojo sektoriaus organizacijų.

Vilniaus kolegija aktyviai prisideda prie socialinės atsakomybės veiklų skatinimo, tad visas būrys jos tyrėjų dalinosi savo įžvalgomis, patirtimi ir atliktų tyrimų rezultatais aptariant socialines inovacijas darniai plėtrai skatinti bei iššūkius ugdant bendruomeniškumą.

Verslo vadybos fakulteto Tarptautinio verslo katedros docentas dr. Nikolaj Ambrusevič aptarė darnaus verslo plėtros strateginių krypčių ekonominio vertinimo galimybes, katedros lektorė Živilė Gomienė pasidalino įžvalgomis apie skaitmeninės logistikos procesų ateitį Lietuvoje (pranešimas parengtas kartu su kolegomis lektore Giedre Svirbutaite-Krutkiene ir lektoriumi Kęstučiu Kazlausku), docentė Margarita Išoraitė ir lektorė Daiva Aktaş pristatė, kaip bendruomeniškumas skatinamas Vilniaus kolegijoje per savanorystės prizmę.

Bendruomeniškumo tema ir darnaus vystymosi tematika išliks aktuali ir ateityje, tad pristatyti darbai ir toliau bus vystomi skatinant socialinę atsakomybę ir darnaus verslo plėtrą.