Š.m. balandžio 24-29 d. Turizmo katedros lektorė Danguolė Baltrūnaitė pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą lankėsi University of Rijeka, Kroatijoje. Lektorė skaitė paskaitas apie svetingumo ir turizmo verslo ypatumus Lietuvoje, gastronominio turizmo patirtis ir perspektyvas. Lektorė bendravo su Rijekos Universiteto Turizmo fakulteto studentais ir dėstytojais, pristatė Vilniaus kolegijos anglų k. dėstomas studijų programas ir pakvietė studentus atvykti pagal Erasmus+ mainų programą.