Tarptautinio verslo katedros lektorius Kęstutis Kazlauskas rugsėjo 24-29 dienomis lankėsi Alba Julia Universitete „1 Decembrie 1918“  Rumunijoje pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą. Vizito metu Ekonomikos fakulteto studentams skaitytos paskaitos verslo etikos ir socialinės atsakomybės temomis bei su partneriais aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės tarptautinio verslo programų kontekste. Tap pat pavyko aplankyti „Mercedes Benz“ dukterinę įmonę „Star Assembly“ ir susipažinti su jos socialinės atsakomybės praktika.