Turizmo katedros lektorės Jelena Ščedrovienė ir Salomėja Vanagienė vasario 20-24 d. dalyvavo Erasmus+ dėstytojų mobilumo programoje Žironos universitete Ispanijoje. Vizito metu su studentais buvo pasidalinta informacija apie Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetą bei studijų galimybes. Dėstytojos susipažino su Žironos universiteto infrastruktūra, personalu bei kultūrine aplinka. Paskaitų metu studentams buvo pristatyta Lietuvos kultūra bei tradicijos, iššūkiai, susiję su tarptautinio turizmo organizavimu ir plėtra šalyje, pagrindiniai turizmo ištekliai. Paskaitų medžiaga buvo parengta anglų bei ispanų kalbomis, todėl paskaitose dalyvavo nemaža dalis tiek užsienio, tiek vietinių studentų.