2023 m. gegužės 8-12 d. Tarptautinio verslo katedros docentė dr. Margarita Išoraitė lankėsi Ruse universitete, Bulgarijoje pagal Erasmus+ mainų programą ir skaitė paskaitas studentams šiomis temomis: Socialinės reklamos efektyvumas ir jos ypatumai, Lauko reklamos poveikis pirkėjų apsisprendimui pirkti, Partizaninės reklamos efektyvumas, Konkurencinio pranašumo ypatumai įmonės veikloje.

Vizito metu su Ruse universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, profesore Juliana Popova buvo aptartos studentų mainų galimybės. Viešnagės metu doc. dr. Margarita Išoraitė lankėsi Ruse universiteto bibliotekoje, naujoje Doktorantų laboratorijoje, buvo supažindin ta su universitete diegiamomis naujovėmis, atliekamais projektais.