Gruodžio 16 d. turėjome galimybę susipažinti su įvairių sričių profesionalais, atvykusiais į Vilniaus kolegijos organizuojamą Tarptautinę personalo mokymų savaitę (angl. International Staff Training Week). Fakultete lankėsi Christine Preis Ludwigshafen (University of Business and Society), Marianna Michael (University of Nicosia), Marek Kiczka (University of Economics in Katowice), Mariano Soler Porta (Universidad de Málaga), Pilar Oliveira, Marta Maria Fonter Guerra da Mota, M.ª João Silva (ISCAP/IPP).

Fakulteto prodekanė Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė, Verslo inovacijų katedros vedėja, lektorė Vaiva Chockevičiūtė, Tarptautinio verslo katedros vedėjas dr. Nikolaj Ambrusevič, Reklamos ir komunikacijos katedros vedėja, lektorė Lina Žirnelė bei Turizmo katedros lektorė Jadvyga Voišnis su svečiais aptarė bendradarbiavimo galimybes studentų mainų ir kompetencijų ugdymo, mokslinės ir projektinės veiklos srityse.