Organizacijų vadybos studijų programos (anksčiau studijų programa vadinta Įstaigų administravimu) absolventė Anastasija Žonych lapkričio 26 d.  dalyvavo konferencijoje „Covid-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui“, kurioje pristatė tyrimo „Studijos, organizuojamos nuotoliniu būdu Covid-19 sąlygomis: iššūkiai ir galimybės“ rezultatus. Jaunoji tyrėja Anastasija Žonych kartu su dr. Kristina Samašonok ir dr. Agne Juškevičiene rengia mokslinį straipnį šia tema. 

Konferencija organizuota įgyvendinant projektą, finansuojamą Valstybinio studijų fondo. Projektą koordinuojanti institucija: Mykolo Romerio universitetas, projekto partneriai: Vilniaus kolegija ir Utenos kolegija.