Įgyvendinant LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus kolegijos finansuojamą projektą „Studijų ir darbo derinimas: kolegijų atvejis“, spalio 20 d. į pirmąjį susitikimą susipažinti, aptarti projekto veiklas bei tyrimo metodiką susirinko VK Verslo vadybos fakulteto, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų Studentų mokslinių draugijų atstovai.

Susitikimą tema „Kokybinis interviu: metodo galimybės ir apribojimai“ moderavo lektorė, sociologė, knygos „Socialiniai tyrimų metodai: kokybinis interviu“ bendraautorė Inga Gaižauskaitė. Projekto dalyviai susitikimo metu įgytas žinias pritaikė praktiniame seminare rengdami kokybinių tyrimų metodiką ir testuodami interviu klausimyną.

Susitikime dalyvavo 18 studentų ir 3 lektoriai – studentų koordinatoriai. Atsižvelgiant į situaciją šalyje dėl COVID-19, Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai susitikime dalyvavo nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą.  VK Verslo vadybos fakultetą atstovavo ryšių su visuomene studentės Laura Baškytė, Guoda Kuturytė, Dovilė Točiūtė, tarptautinio verslo studentai Juozas Kučinskas, Gintarė Simanavičiūtė, Enrika Žulkutė ir Studentų mokslinės draugijos kuratorė, Vadybos katedros lektorė Vilma Gegužienė.