Rugsėjo 16 – 22 dienomis pasaulyje vyksta tvaraus judėjimo kampanija, kuria siekiama skatinti Europos šalių vietos valdžios institucijas diegti ir populiarinti tvarias transporto priemones bei paskatinti gyventojus išbandyti susisiekimo automobiliais alternatyvas.  

Oro tarša yra vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria šiuolaikinė pasaulio bendruomenė, todėl tvaraus transporto diegimas ir darnių inovacijų logistikos srityje kūrimas yra vienas iš kertinių uždavinių tiek valstybei, tiek kiekvienam jos individui, kuriant šviesesnę ir švaresnę mūsų ateitį. Kviečiame VIKO bendruomenę šios iniciatyvos metu diskutuoti apie tvaraus transporto galimybes ir perspektyvas, o taip pat pabandyti ir patiems tapti tvaraus transporto dalimi. 

Verslo vadybos fakulteto lektoriams M. Brazdauskui ir F. Streianu bendraujant su fakulteto studentais apie jų galimybę atvykti į studijas elektrinių paspirtukų pagalba, pastarieji išreiškė savo nuomonę dėl šių transporto priemonių parkavimo, saugojimo ir įkrovimo galimybių.