Reklamos ir komunikacijos katedros lektorius Valdas Dambrava lankėsi Albanijoje, Aleksandër Moisiu University of Durrës. Dėstytojas studentams skaitė paskaitas apie teisinį nediskriminavimo reglamentavimą Lietuvoje bei Europos Sąjungoje, pateikė ir analizavo praktinius situacijų pavyzdžius. Dauguma aptariamų aspektų studentams buvo visiškai nauji, o Albanijai siekiant narystės Europos Sąjungoje – itin aktualūs.