2023 m. kovo 15-16 dienomis Verslo vadybos fakulteto lektoriai Muhammad Sohail ir Dalia Karlaitė dalyvavo Suomijos SAVONIA taikomųjų mokslų universiteto organizuotuose mokymuose, kurių tikslas – pasidalinti patirtimi organizuojant Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimą pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę 2030. Mokymų metu lektoriai mokėsi taikyti PRIA metodą, kuris bus naudingas vertinant darnaus vystymosi procesus ir kuriant veiksmų planus.