Norime informuoti, kad nuo š. m. lapkričio 2 d. VK Verslo vadybos fakulteto studentams studijos vyks nuotoliniu būdu. Išimtys taikomos akademinėms grupėms, kurių studijuojami moduliai reikalauja specifinių praktinių darbų – šiais atvejais katedros vedėja informuos akademines grupes atskiru laišku.

Daugiau informacijos galite rasti Studijų plane https://bit.ly/34u1E5Z

_________________

We would like to inform You that due to the current situation in the country the studies at the Faculty of Busines Mangement of Vilniaus Kolegija/University of Applied Sceinces will be conducted online starting from November 2, 2020. The exceptions will be made for the academic groups whose studies require laboratory work or similar practical tasks. In such cases the heads of departments will inform academic groups by a separate email.

More information could be found in the Studies Plan at https://bit.ly/34u1E5Z