VK Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija š. m. gruodžio 9 d.  vykusiame nuotoliniame susitikime pristatė tyrimo „Darbo ir studijų derinimas: kolegijų atvejis“ rezultatus. Susitikimo metu aptartos ir šios studentų-tyrėjų pateiktos rekomendacijos:

  • Studentams: nedirbti pirmajame kurse, rinktis lankstų darbo grafiką, rinktis darbą, susijusį su studijų programa, nesiimti atsitiktinių darbų, planuoti studijų, darbo ir laisvalaikio laiką, žinoti studijų tvarką, savo pareigas ir teises.
  • Mokymo institucijoms: sudaryti galimybę rinktis skirtingas studijų formas, iš anksto skelbti informacija apie studijas, tvarkaraščiai, atsiskaitymų datas, nustatyti pastovų paskaitų laiką, sudaryti galimybę derinti konsultacijų laiką, įgyvendinti hibridinį mokymąsi, organizuoti vaizdo paskaitas.
  • Darbdaviams: sudaryti galimybes dirbti pagal lankstų darbo grafiką, sudaryti galimybę studentams dirbti savaitgaliais, leisti laisvai keistis darbo dienomis su kolegomis, suteikti galimybę mokytis (studijuoti) darbo vietoje.

Diskusijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos Direktorės pavaduotoja mokslui ir partnerystei Nijolė Zinkevičienė, Direktorės pavaduotoja studijoms Rita Liepuonienė, Verslo vadybos fakulteto dekanė Nida Mačerauskienė, prodekanė Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė, Tarptautinio verslo, Vadybos, Reklamos ir komunikacijos, Verslo inovacijų, Turizmo vadybos katedrų vedėjos, Mokymų ir bendradarbiavimo plėtros ir Studijų skyriaus vedėjos, taip pat Studentų mokslinės draugijos atstovai, SMD kuratorė Vilma Gegužienė, Vadybos katedros docentė dr. A. Juškevičienė.

Projekto rezultatų video pristatymas: