Birželio 29 d. VK Verslo vadybos fakultete pristatyti užsakomojo tyrimo „Dalykinio turizmo ekonominiai rodikliai ir jų įtaka nacionalinei ekonomikai“ I-ojo etapo rezultatai. 

Tyrimo užsakovas suformulavo tyrimui pagrindinę užduotį – išanalizavus dalykinio turizmo ekonominių rodiklių matavimo patirtį Europoje ir pasaulyje, parengti Lietuvai tinkamą dalykinio turizmo matavimo metodiką.

Susitikime tyrėjų grupė – Verslo vadybos fakulteto Reklamos ir komunikacijos katedros docentės dr. Lina Bivainienė ir dr. Miglė Eleonora Černikovaitė, Tarptautinio verslo katedros lektorė Daiva Deimantaitė-Gedmintienė, Ekonomikos fakulteto Finansų katedros docentė dr. Dainora Gedvilaitė – pristatė dalykinio turizmo ekonominių rodiklių matavimo situaciją, apžvelgė įvairių metodikų privalumus ir trūkumus.

Lietuvos konferencijų ir renginių asociacijos valdybos pirmininkė Jolanta Beniulienė, valdybos nariai Indrė Virbickienė ir Petras Staselis aktyviai įsitraukė į atliktos analizės rezultatų aptarimą, pateikdami praktinių įžvalgų, atkreipdami dėmesį į esamą dalykinio turizmo Lietuvoje situaciją.