Mokslo ir švietimo įstaigos, besirūpinančios teikiamų paslaugų kokybe, turi kreipti daug dėmesio esamų partnerysčių plėtojimui bei naujų užmezgimui. Besimokančios viena iš kitų, besidalinančios patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, generuojančios bendrus projektus ir kitas iniciatyvas organizacijos gali pasiūlyti savo studentams ir moksleiviams aukštos kokybės mokslą ir mokymąsi, o dėstytojams ir mokytojams – kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

Kiekvienais metais Europos Sąjungos šalių nacionalinės agentūros, valdančios „Erasmus+“ programą, organizuoja kontaktinius seminarus švietimo ir mokslo organizacijoms, kurių metu suteikiama galimybė surasti naujų partnerių bei plėtoti bendrų iniciatyvų ir projektų idėjas. Tokiame kontaktiniame seminare, kurį organizavo Estijos nacionalinė agentūra „Archimedes Foundation“, rugsėjį dalyvavo Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Mokymosi ir bendradarbiavimo plėtros skyriaus vedėja Katažyna Četyrkovska.

Tarpsektorinis kontaktinis seminaras „Enhancing Digital Competences in Education and Training“ Taline surinko apie 70 dalyvių iš skirtingų Europos Sąjungos šalių bei skirtingų sektorių: mokyklų, profesinių mokymo, suaugusiųjų švietimo įstaigų bei aukštųjų mokyklų. Tokiu būdu atvykusiems buvo suteikta galimybė užmegzti kontaktus bei sukurti projektus, kurie neapsiribotų vien jų segmento veikla ir temomis, o numatomas projekto poveikis galėtų apimti platesnę visuomenės dalį.

Dalyviai dalinosi patirtimi bei idėjomis su naujais partneriais formalaus ir neformalaus bendravimo metu, susipažino su robotikos užsiėmimų teikiamomis galimybėmis bei iššūkiais, mažesnėse grupėse plėtojo ateities projektų bei veiklų gaires. Viso renginio metu susirinkusius konsultavo Estijos nacionalinės agentūros darbuotojai ir buvo suorganizuotas susitikimas su „Erasmus+“ paraiškų vertintojais. Pastarieji, išklausę grupės pristatymus, pateikė vertingų įžvalgų bei įvardijo galimas rizikas, su kuriomis gali susidurti pareiškėjų grupė tiek teikimo, tiek įgyvendinimo metu.

VIKO VVF darbuotojos grupė parengė tarpsektorinės projekto paraiškos, kurią teiks 2020 m., gaires. Joje partneriai iš Lietuvos, Estijos, Suomijos, Kroatijos ir Lichtenšteino ketina tobulinti jaunųjų verslininkų darbo virtualiose grupėse gebėjimus.

Tarptautinė bendradarbiavimo veikla Programos „Erasmus+“ Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos tarpsektorinis kontaktinis seminaras „Enhancing Digital Competences in Education and Training, vykusi 2019 m. rugsėjo 4-7 d. Taline, Estijoje, vykdoma pagal sutartį Su Švietimo ir mokslo paramos fondu, sutarties nr TBV-EE1-2019-LT-0003.

Nuotraukos: Archimedes Foundation