Lapkričio 6 d. Verslo vadybos fakultete pasklido viliojantys kepinių kvapai, klegėjo gausiai susirinkusiųjų balsai. Šią dieną TV3 iniciatyva Lietuvoje švenčiama Pyragų diena. Visi kviečiami kepti pyragus ir už sutartą kainą parduoti kolegoms, bičiuliams ar mokslo draugams, o surinktas lėšas paaukoti „Išsipildymo akcijai“. Fakulteto bendruomenė ypač aktyviai prisijungė prie šios labdaringos akcijos. Susibūrę į komandas šventės išvakarėse, kepė pyragus maisto ruošimo laboratorijoje, nuotaikingai dalijosi savo receptais ir padedami dėstytojų D. Jakštienės, G. Stundienės kūrė savuosius šedevrus. Stalai lūžo nuo skaniausių pyragų, buvo surengtas net nuotaikingas ,,obuolių sūrio“ aukcionas!  Pyragų diena fakultete tampa gražia bendrumo, dalijimosi bei prasmingo aukojimo švente. Visi surinkti pinigai  (140 eurų) bus pervesti ,,Išsipildymo akcijai“. Dėkojame Turizmo katedros dėstytojams ir visiems kepusiems, ragavusiems ir aukojusiems!