Tarptautinio verslo studijų programos studentai, studijuojantys Makroekonomiką (docentas dr. V. Kozlovskij), kartu su kitais Vilniaus kolegijos bendruomenės nariais bei besidominčiais ekonomikos temomis, gruodžio 20 d. klausėsi Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ekonomikos valdysenos pareigūno Ričardo Gaurio pranešimo „Europos Sąjungos politikos prioritetai, biudžetas ir kova su pandemijos pasekmėmis“. 

Susitikimo metu studentai sužinojo, kas nustato Europos Sąjungos politikos kryptis ir kokios jos yra dabar, kaip Europos Sąjunga tvarko savo finansinius reikalus, iš kur gauna lėšas ir kam jas paskirsto. Taip pat dalyviai sužinojo apie naujos kartos Europos Sąjungą – sąjungą, kuri kovoja su pandemija bei siekia iš krizės išeiti žalesnė, modernesnė ir labiau pasirengusi ateities iššūkiams.

Dėkojame Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje už dalijimąsi žiniomis!