Š. m. gegužės 22 d. Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija, atstovaujama Asociacijos prezidento dr. Daliaus Serafino, ir Vilniaus kolegija, atstovaujama Verslo vadybos fakulteto dekanės Danutės Rasimavičienės, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Numatytas studijų proceso tobulinimas, integruojant verslo simuliacijas, švietimas – organizuojant renginius, konferencijas, dalyvaujant moksliniuose tyrimuose, bendros veiklos, padedančios ugdyti studentų verslumą ir kūrybiškumą. Kartu iškeltų uždavinių įgyvendinimą kuruos Verslo inovacijų katedra.

 

VVF dekanatas