Siekdami plėtoti kūrybiškumo ugdymo metodikos taikymą Vilniaus kolegijoje, š. m. gegužės 6 – 8 dienomis Verslo vadybos fakulteto Kompetencijos tobulinimo centro vedėjas Povilas Sapkauskas ir Turizmo katedros vedėja Alina Katunian stažavosi Olborgo universitete ir Šiaurės Danijos universitetiniame koledže.

Stažuotės metu kolegos iš Danijos dalinosi savo patirtimi apie kūrybiškos ir tolerantiškos aplinkos kūrimą studentams, pridėtinės vertės verslui kūrimą, studentų verslumo skatinimą, kūrybiškos organizacijos kultūros kūrimą. Stažuotės dalyviai nekantrauja panaudoti sukauptą patirtį Vilniaus kolegijoje!

Stažuotė organizuota įgyvendinant Europos socialinio fondo remiamą projektą „Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078)