Vilniaus kolegija prisijungė prie Lietuvos socialinių inovacijų klasterio, kurio misija – susitelkti ieškant inovatyvių, efektyvių ir tvarių būdų spręsti iškylančius socialinius iššūkius ir sistemines problemas bei produktyviai kurti aukštos pridėtinės vertės produktus ir paslaugas valstybės ir Europos mastu.

2020 m. gruodžio 18 dieną vykusiame klasterio švietimo institucijų susitikime Vilniaus kolegiją atstovavo lektorė, Verslo inovacijų katedros vedėja Greta Gruodė. Susitikimo metu aptartos bendros projektinės, edukacinės, tiriamosios veiklos ir numatyta veiklą pradėti nuo socialinių inovacijų sampratos žinomumo didinimo.