Vilniaus kolegija 2021 m. rugsėjo 16 d. – 2022 m. kovo 31 d. įgyvendina projektą „Asmenys, turintys tatuiruotes, tarp diskriminacijos ir lygių galimybių darbo rinkoje“. Tyrimą atlieka TURIZMO VADYBOS 2-o kurso studentas Pavel BANKOVSKIJ, tyrimo mokslinė vadovė – docentė dr. Agnė Juškevičienė. Projekto tikslas – ištirti Lietuvoje gyvenančių asmenų, turinčių tatuiruotes, lygiavertę įtrauktį į darbo rinką. Projekto uždaviniai: išanalizuoti mokslinę literatūrą ir atliktus mokslinius tyrimus, susijusius su nagrinėjama tema; atskleisti asmenų, turinčių tatuiruotes, įsitraukimo į darbo rinką situaciją, vertinant lygybės ir diskriminacijos aspektu; nustatyti sąsajas tarp asmenų tatuiruočių profilio ir diskriminacijos bei lygių galimybių apraiškų. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0189) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Kviečiame susipažinti su projekto santrauka:
Nors ir neneigiama, kad tatuiruotės padeda atskleisti ir įtvirtinti savo individualumą ir yra saviraiškos bei tapatumo atskleidimo priemonė, vis dėl to pastebima, kad tatuiruotės turi neigiamą poveikį lygiaverčiam dalyvavimui darbo rinkoje: įsidarbinimui ir karjeros galimybėms. Pastebima tendencija, kad ypatingai neigiamas požiūris formuojamas moterų atžvilgiu. Nors užsienio šalyse tatuiruotų asmenų diskriminavimo darbo rinkoje tema yra itin plačiai nagrinėjama, Lietuvoje tokio pobūdžio tyrimų trūksta ir visai nėra žinoma apie tai, ar Lietuvos darbo rinkoje tatuiruoti asmenys patiria diskriminaciją. Lietuvos atvejo tyrimo aktualumą sustiprina pastarųjų metų realijos, kai viešojoje erdvėje diskutuota apie tatuiruotų moterų politikių aukštų valstybinių pozicijų užėmimą. Atliekant šį tyrimą būtent ir siekiama ištirti asmenų, turinčių tatuiruotes, lygiavertę įtrauktį į darbo rinką. Tyrimui atlikti pasirenkami kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai. Kokybiniu tyrimo metodu siekiama išsiaiškinti tatuiruotų asmenų patirtis darbo rinkoje. Kiekybiniu tyrimo metodu siekiama nustatyti, kokias tatuiruotes turintys asmenys patiria diskriminaciją darbo rinkoje bei identifikuoti sąsajas tarp asmenų tatuiruočių profilio ir diskriminacijos bei lygių galimybių apraiškų. Atlikus tyrimą taps žinoma, ar Lietuvos darbo rinkai būdingas tatuiruotų asmenų diskriminavimas ir jei taip, kokios tokio diskriminavimo formos pasireiškia ir ar jos būdingesnės viešajame ar privačiame sektoriuose. Taip pat tiriant itin aktualią temą, derinat kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologines prieigas, studentas didins mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijas ir gebėjimus, stiprins bendradarbiavimo, komunikacijos įgūdžius, megs profesinius ryšius.