Verslo vadybos fakulteto jungtinės studijų programos Kūrybiškumo ir verslo inovacijos specialistės Danutė Rasimavičienė, Danguolė Oželienė, Nida Mačerauskienė ir Laima Paraukienė š. m. rugpjūčio 15-21 d. inovatyviausios Pietų Amerikos „Algramo“startuolio darbuotojams praktinių kūrybiškumo mokymų metu Santjage (Čilė) pristatė danų mokslininkų parengtą „Creative Platform“ metodiką ir priemones, leidžiančias pasiekti geriausių rezultatų gamybos, pardavimo ir paslaugų srityse bei gerinti asmeninį, grupinį ir organizacinį kūrybiškumą.

         Siekiant integruoti darnaus vystymosi aspektus į šiuolaikinį verslą ir ugdyti Verslo vadybos fakulteto studentų kūrybiškumą, „Algramo“ įkūrėjai su VVF lektorėmis pasidalino gerąja verslo kūrimo patirtimi. Už inovatyvius verslo sprendimus ir socialinę verslo atsakomybę apdovanojimus pelnantys verslininkai akcentavo, kad tvaraus verslo sėkmę sudaro socialinės atskirties grupėms aktualių problemų sprendimas, glaudžių ryšių su klientais palaikymas ir nuolatinis siekis tobulėti profesinėje srityje.

         Vizito Santjage metu, susipažinta su įmonės patirtimi diegiant darnaus vystymosi principus, gamybos, logistikos, žmogiškųjų išteklių srityse, apsilankyta pirmojoje parduotuvėje, kurioje pradėta prekiauti „Algramo“ produkcija.

        Verslo vadybos fakulteto Kūrybiškumo ir verslo inovacijų, Tarptautinio verslo bei Tarptautinės prekybos studijų programų studentai pakviesti įmonėje atlikti profesinę ir baigiamąją praktikas.

          Stažuotė įgyvendinta projekto „Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078 lėšomis. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas, Lietuvos Respublika valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir Vilniaus kolegija.

VVF dekanatas