Gruodžio 3 d. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre vyko forumas „Vilnius – atviras idėjoms miestas“. Vilniaus miesto akademinė bendruomenė susirinko aptarti miestui aktualių problemų.

Joms spręsti buvo pasitelkta kūrybiškumo sesija, kurią vedė Verslo vadybos fakulteto lektorės Danguolė Oželienė ir Laima Paraukienė. Sesijos dalyviai – studentai, dėstytojai ir savivaldybės darbuotojai – generavo idėjas, kaip spręsti net tris Vilniaus miestui aktualius iššūkius: vidurinių mokyklų nelankymo problemą, benamių integraciją į visuomenę bei ilgalaikių paramos gavėjų nukreipimą visuomenei naudingai veiklai.

Lektorės supažindino dalyvius su unikalia Verslo vadybos fakultete danų metodika „Creative Platform“. Ši metodika itin „pagelbėjo“ generuojant netradicines idėjas, kurios vėliau buvo perduotos Vilniaus miesto administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui.