Š. m. rugsėjo 1 d. baigėsi projektas „Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078.

Įgyvendinant projektą, sukurta tarptautinė verslo profesinio bakalauro studijų programa „Kūrybiškumas ir verslo inovacijos“. Kol kas tai pirmoji studijų programa, kurios absolventai gaus trigubą Vilniaus kolegijos, Porto Politechnikos instituto ir Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universiteto verslo profesinio bakalauro diplomą.

Jungtinio laipsnio ir trigubo diplomo studijų programos „Kūrybiškumas ir verslo inovacijos“ išskirtinumą sąlygoja dr. Christian Byrge Creative Platform metodikos taikymas ir neribotos investicijos į dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą. Ruošiantis studijų programos įgyvendinimui, surengti 8 dienų trukmės tarptautiniai mokymai Vilniuje ir 8 Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dėstytojų stažuotės Europoje, Azijoje, Amerikoje ir Afrikoje.

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublika valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir Vilniaus kolegija. Finansinė parama projekto įgyvendinimui skirta Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu.