Šią savaitę Švietimo ir mokslo ministerija oficialiai patvirtino, kad Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ir partnerių projektas „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas“ – patvirtintas. Šiuo metu intensyviai ruošiamasi jo įgyvendinimui.

 

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas inicijavo projektą „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas“, kurį įgyvendins su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinėmis kolegijomis.  Tyrimą atliks fakulteto ir partnerių Studentų mokslinės draugijos.

Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti tiriamąją veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Projekto dalyviai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų studentai siekiantys įvaldyti šiuolaikinių mokslinių tyrimų metodus ir sustiprinti savo gebėjimus bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybėse nuo š. m. gegužės 2 d. iki gruodžio 15 d. Projekto veiklos: 1. literatūros ir studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tema analizė (š. m. gegužė), 2. tyrimo metodikos, klausimynų parengimas (š. m. birželis); 3. tyrimas apklausiant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų aukštųjų mokyklų studentus (š. m. rugsėjis), 4. Rezultatų suvedimas, apdorojimas ir analizė (š. m. spalis), 5. Tyrimo ataskaitos parengimas (š. m. lapkričio) pirmos 2 savaitės, 6. Tyrimo rezultatų viešinimas ir sklaida Vilniaus kolegijos ir projekto partnerių interneto svetainėje Facebook, Youtube paskyrose (nuo š. m. lapkričio vidurio iki gruodžio 15 d.).

Visos veiklos bus įgyvendinamos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose aktyviai dalyvaujant ne tik paraiškos teikėjui – Vilniaus kolegijai, bet ir visiems projekto partneriams. Tyrimui atlikti bus taikomas kiekybinis metodas. Studentams apklausti bus parengtos anketos, apimančios atvirus ir uždarus klausimus. Tyrimo rezultatų analizei bus panaudota SPSS programinė įranga. Projektas ne tik sustiprins studentų gebėjimą atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti, bet ir padės aukštųjų mokyklų vadovams ir darbuotojams priimti tyrimo atskleistais faktais pagrįstus sprendimus.