Verslo vadybos fakulteto lektorės Danguolė Oželienė ir dr. Aleksandra Pečiūrienė 2019 m. balandžio 8-12 d. pagal Erasmus+ programos personalo mobilumo dėstymui programą lankėsi Mitrovicos tarptautinėje verslo kolegijoje (The International Business College Mitrovica – IBC-M), Kosove.

Dėstytojos šios aukštojo mokslo institucijos studentams ne tik skaitė darniosios plėtros bei buhalterinės apskaitos paskaitas, bet ir vedė praktinius mokymus kaip kurti darnų verslą. Dėstytojų vizitas sustiprino besimezgančius akademinės partnerystės ryšius tarp Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ir IBC-M. Vizito metu vyko susitikimas-diskusija dėl dvigubo Profesinio bakalauro diplomo studijų vykdymo Verslo vadybos fakulteto Tarptautinio verslo ir IBC-M Marketingo ir vadybos studentams. Susitikime dalyvavo IBC-M direktorė dr. Mihone Kerolli–Mustafa, direktoriaus pavaduotoja bei Tarptautinių ryšių koordinatore Mirjana Krsmanovic Vlajic, Marketingo ir vadybos departamento vadovė dr. Gabrijela Velickovic. Taip pat užmegzti ryšiai ir aptartos bendradarbiavimo galimybės – įskaitant profesinių praktikų organizavimą abiejų partnerių verslo ir vadybos krypties studijų programų studentams – su IBC-M Verslo plėtros departamento Erasmus+ projekto vadove Alfiya Urazaeva, kitais IBC-M administracijos ir akademinių padalinių darbuotojais. Be to Verslo vadybos fakulteto dėstytojos pasinaudojo proga susitikti ir pasidalinti dalyvavimo Erasmus+ programoje patirtimi su mūsų fakultete rudens semestre Tarptautinio verslo studijų programoje studijavusių IBC-M Marketingo ir vadybos studijų programos studentu Damir Haljilji, kuris išsivežė itin šiltus prisiminimus apie studijas Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete ir laiką praleistą Lietuvoje.

Vizito metu dėstytojos taip pat susitiko su Universum Koledžo (Kosovas) Tarptautinių ryšių vadovu Armend Berisha ir aptarė 2018 m. pasirašyto Memorandumo tarp Vilniaus kolegijos ir Universum Koledžo bendradarbiavimo plėtojimo galimybes.