Turizmo katedros vedėja Alina Katunian balandžio 9-11 dienomis buvo nuvykusi dėstymo vizito į Primorskos universitetą (University of Primorska) Slovėnijoje.

Vizito metu Turizmo katedros vedėja bakalauro ir magistro turizmo krypties studentams skaitė paskaitas tema ,,Darnus žmogiškųjų išteklių valdymas turizmo sektoriuje’’.  Kartu su studentais buvo keliami ypač turizmo ir svetingumo sektoriui aktualūs klausimai, susiję su personalo vadyba. Pasaulinės turizmo organizacijos duomenimis (www.unwto.org) kas vienuoliktas žmogus pasaulyje dirba turizmo sektoriuje, tad ši sritis yra ypač svarbi.  Alina Katunian pasidžiaugė, kad diskusijų metu su studentais pavyko surasti inovatyvių problemų sprendimo būdų. ,,Turizmo sektorių visų pirma kuria darbuotojai, tad tinkamų darbo sąlygų  kūrimas tampa pamatu darniai sektoriaus plėtrai’’ – pridūrė Turizmo katedros vedėja.