2019 m. kovo 18–23 dienomis Verslo vadybos fakulteto dekanė Nida Mačerauskienė su dėstymo vizitu buvo nuvykusi į Vietnamo Hochiminh technologijų universiteto Pramonės vadybos mokyklą (Hochiminh city University of Technology School of Industrial Management), vedė paskaitas ir kūrybiškumo mokymus lektoriams bei pirmo ir antro kurso vadybos pagrindų (Principles of Management) ir rinkodaros pagrindų (Principles of Marketing) studijų programų studentams.

Dėstymo vizito metu dekanė pristatė  kūrybinės aikštelės metodiką (Creative Platform Methodology) – mokymų dalyviai atliko įvairių kūrybiškumą lavinančių pratimų.

Dekanės vedamuose mokymuose daug dėmesio buvo skiriama  Naujojo mąstymo (New Thinking) mokymo programai – jos dalyviai tampa kūrybiškesni tiesiog aktyviai dalyvaudami pratybose.  Šis metodas naudojamas plėtoti kūrybinio elgesio kultūrai. Be šios programos, lektoriai buvo supažindinti su  3D didaktikos samprata (The 3D Didactic) – tai pedagoginė sistema, kurią galima taikyti dėstant bet kurį dalyką, norint padidinti dalyvių aktyvumą bei kurti kūrybingą aplinką auditorijose.

Dalykiniuose susitikimuose N. Mačerauskienė bendravo su Pramonės vadybos mokyklos (School of Industrial Management) dekanu ir prodekane, su jais kalbėtasi apie tolesnio bendradarbiavimo galimybes.