Š. m. liepos 27 – rugpjūčio 1 d. dr. Margarita Išoraitė, lekt. Lina Gaigalaitė ir Kompetencijos tobulinimo centro vedėjas Povilas Sapkauskas stažavosi Kunigo Hermano Šulco našlaičių sodyboje „Hameau des Jeunes St. Kizito“ Ruandoje, Afrikoje.

Dėstytojai ugdė šv. Kizito technologinės gimnazijos Verslo klubo moksleivių kūrybiškumą ir atliko našlaičių sodybos veiklos analizę, taikydami Danijos Olborgo universiteto Creative Platform metodiką. Stažuotės dalyvius ypač sužavėjo gimnazijos moksleivių žingeidumas ir Kun. H. Šulco sodybos pedagogų kompetencija ugdyti našlaičių bendruosius ir profesinius gebėjimus integruojant mokslą ir meną, darbą ir žaidimus.

Vizito pabaigoje aptartos tolesnio bendradarbiavimo tarp Vilniaus kolegijos ir Hameau des Jeunes St. Kizito perspektyvos. Šv. Kizito technologinės gimnazijos direktorė Alexia Nkurunziza ypač domėjosi Ruandos mokytojų galimybe susipažinti su Verslo vadybos fakulteto dėstytojų gerąja verslumo ir kūrybiškumo ugdymo patirtimi Vilniuje. Š. m. rugsėjo mėnesį planuojamas Kun. H. Šulco vizitas į Verslo vadybos fakultetą aptarti tolesnio bendradarbiavimo.

Stažuotė įgyvendinta projekto „Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078 lėšomis. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublika valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir Vilniaus kolegija.