Įgyvendindami Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą „Ukrainos studijų platforma – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo““, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto atstovai kovo 27-29 d. lankėsi Kijevo nacionaliniame technologijų ir dizaino universitete, kur dalyvavo konferencijoje, kartu su projekto partneriais aptarė projekto eigą bei planavo tolesnes bendradarbiavimo veiklas.

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dėstytojai bei darbuotojai: docentė dr. Margarita Išoraitė, lektorius dr. Viktor Kozlovskij, lektorė ir Reklamos katedros vedėja Daiva Aktas, lektorė Kristina Mečinskaitė-Stankevič bei Mokymų ir bendradarbiavimo plėtros skyriaus vadovė Katažyna Kuckevič dalyvavo konferencijoje „Šiuolaikinės inovatyvios klasterių verslumo raidos problemos Ukrainoje“. Plenarinėje konferencijos sesijoje pranešimus perskaitė dr. Margarita Išoraitė („Cluster entrepreneurship development in Lithuania: best practices“ ir dr. Viktor Kozlovskij („Smart growth progress in European Union: Cohesion approach“).

Vizito metu kolegijos delegacija susitiko su Kijevo nacionaliniame technologijų ir dizaino universiteto rektoriumi, aptarė bendradarbiavimo galimybių plėtrą su universiteto Verslo vadybos ir teisės fakulteto atstovais. Diskusijos metu buvo aptarti projekto „„Ukrainos studijų platforma – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo““ tarpinės ataskaitos rezultatai, suplanuotos šių metų veiklos bei Ukrainos universiteto atstovų vizito, kuris turėtų įvykti šių metų pabaigoje, preliminari programa.

Projekto „Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams)  – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo““ pareiškėjai bei vykdytojai: Vilniaus kolegija (Lietuva) ir Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universitetas (Ukraina). Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programą remia Lietuvos mokslo taryba ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija (UŠMM), įgyvendindamos LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2016–2020 programą (LUP).