Kiekvieną akademinį studijų semestrą Carol Martin Gruodis vardo fondo stipendijos pradžiugina gabius, iniciatyvius, talentingus, studentus. Rudens semestre stipendijos atiteko Verslo vadybos fakulteto antrakursėms – Reklamos vadybos studentei Marynai Strynatko ir Turizmo vadybos studentei Redvitai Pumputytei.

Stipendijas, siekiančios per 120 eurų, Fondo Direktorių Valdyba šioms studentėms nutarė pratęsti dar vienam semestrui.

Vardinės stipendijos skiriamos puikiai besimokantiems studentams, suteikiant galimybę gabiausiems socialiai remtiniems jaunuoliams siekti aukštojo išsilavinimo.