Vadybos katedros dėstytojai Liuda Maciukevičienė ir Eimantas Kamienas gegužės 12-16 dienomis buvo išvykę dėstymo vizitui į universitetą Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavalos mieste, Graikijoje bei dalyvavo tarptautinės savaitės vykstančiuose renginiuose.

Vizito metu Vadybos katedros dėstytojai verslo valdymo krypties studentams vedė praktinę paskaitą apie verslumą – “Nuo idėjos iki …..” Paskaitos metu studentai buvo supažindinti ne tik su idėjos kūrimo metodikomis ir verslumo skatinimo iniciatyvomis bei principais, bet ir atlikdami grupinį darbą komandose sprendė pateiktą elektroninio verslo problemą generuodami jai sprendimo būdus ir formavo e-verslo komercializavimo veiklas bei procesus – nuo finansavimo šaltinių iki marketingo veiksmų rinkoje. Negana to, studentai savo atliktą darbą turėjo pristatyti auditorijoje ir jį pagrįsti savo įžvalgomis. Paskaitą vainikavo dėstytojų pateiktos rekomendacijos reikalingos verslo pradžiai ir jo vystymui.

Vadybos dėstytojai su kolegėmis iš Vilniaus kolegijos dalyvavo tarptautinės savaitės vykstančiame prisistatymo renginyje – mokslo įstaigų mugėje, kurios metu buvo viešinama informacija apie Vilniaus kolegiją, jos studijų programas, aktyviai dalijamasi VIKO gerosios praktikos pavyzdžiais. Dėstytojai džiaugiasi dideliu susidomėjimu, sėkmingu bendravimu su užsienio kolegomis bei studentais ir greitai išdalintais visais reklaminiais bukletais!