Šią savaitę Verslo vadybos fakultete prasidėjo daugiau nei pusmetį truksiantys gidų kursai, kuriuos baigusiems bus išduotas Valstybinio turizmo departamento pažymėjimas, suteikiantis galimybę verstis gido praktika.

 

Nuo lapkričio 28 dienos Verslo vadybos fakultete prasidėjo daugiau nei pusmetį (iki 2017 metų birželio 17 dienos) truksiantys gidų kursai. Motyvuoti ir entuziastingi dalyviai pasitiko iššūkį gerai nusiteikę. Gidų kursų dalyvių gretose ir fakulteto absolventė Daiva Balevičiūtė, kuri po pirmosios paskaitų ciklo savaitės dalinasi savo puikiais atsiliepimais apie paskaitų turinį, lektorę ir žingeidžius kolegas. Paskaitų ciklą pradėjome nuo bendravimo psichologijos, su kurios pagrindais klausytojus supažindino mūsų fakulteto lektorė dr. Kristina Samašonok.

Gidų kursų paskaitų lektoriai ir jų dėstomos temos:

  • Kristina Samašonok – „Bendravimo psichologijos pagrindai“;
  • Gintautas Indriūnas – „Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos teisiniai aspektai“;
  • Marytė Mikelionienė – „Lietuvos istorijos pagrindai“, „Lietuvos kultūros pagrindai“, „Pasaulio Lietuvos architektūros ir dailės raidos pagrindai“;
  • Romualda Truncienė – „Lietuvos kultūros pagrindai“;
  • Greta Gruodė – „Lietuvos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga“;
  • Alina Katunian – „Lietuvos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga“;
  • Aušra Balčiūnienė – Turčinskaitė – „Gido komunikacija ir retorika“.

Ekskursijų rengimo ir vedimo metodikų dalyvius mokys gidė ekspertė Inga Bagaliūnienė, kurios paskaitų ciklas užsibaigs egzaminu – ekskursijos vedimu. Baigusiems gidų kursus bus išduotas Valstybinio turizmo departamento pažymėjimas, suteikiantis galimybę verstis gido praktika.

Norėtumėte tapti kvalifikuotu gidu? Susisiekite su Verslo vadybos fakulteto mokymų vadybininku Gediminu Paulausku el. paštu: g.paulauskas@vvf.viko.lt.