2021 m. sausio 6–7 d. vyko rinkimai į Vilniaus kolegijos Darbo tarybą. Rinkimuose dalyvavo 65,2 proc. balsavimo teisę turinčių darbuotojų.

Suskaičiavus rinkėjų balsus išrinkta vienuolikos asmenų Darbo taryba:

 1. Andrius Noreika, Studijų tarnybos akademinės informacijos vadybininkas;
 2. Inga Kežutienė, Finansų ir apskaitos skyriaus vyresnioji finansininkė;
 3. Marius Brazdauskas, VVF Turizmo katedros lektorius;
 4. Dainius Savulionis, EIF Programinės įrangos katedros lektorius;
 5. dr. Dainora Gedvilaitė, EKF Finansų katedros docentė;
 6. Paulius Šakalys, EIF Kompiuterių inžinerijos katedros lektorius, katedros vedėjas;
 7. Rasa Burneikienė, ATF raštinės vedėja;
 8. Diana Žėkienė, SPF Grožio terapijos katedros lektorė;
 9. Vaidotas Matutis, EIF Kompiuterių inžinerijos katedros lektorius;
 10. Rasa Miakinkovienė, ATF Studijų skyriaus vedėja, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorė;
 11. Ingrida Galkauskienė, EKF/Užsienio kalbų centro lektorė.

Atsarginiais Darbo tarybos nariais surinktų balsų mažėjimo tvarka tapo:

 1. dr. Aleksandra Pečiūrienė, VVF Verslo inovacijų katedros docentė;
 2. Dalia Prūsaitienė, EKF Ekonomikos katedros lektorė;
 3. Sigita Kasiliauskienė, MTF Mados dizaino katedros lektorė;
 4. Genutė Stankūnaitė, PDF Edukologijos ir Socialinės gerovės katedrų  lektorė;
 5. Rita Virbalienė, PDF Socialinės gerovės katedros lektorė;
 6. Jolita Naujalienė, EKF Bankininkystės katedros  lektorė;
 7. Ruslan Bikmurzin, SPF Medicinos technologijų ir dietetikos katedros lektorius;
 8. Judita Milkevičiūtė, EIF referentė.

Sveikiname Fakulteto lektorių Marių Brazdauską, perrinktą antrajai kadencijai į Vilniaus kolegijos Darbo tarybą! Lektorius dalinasi: „Vilniaus kolegijos Darbo taryba – nepriklausomas kolegialus Vilniaus kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei interesus. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. šioje institucijoje vykdžiau Darbo tarybos pirmininko pareigas, kuriose organizuojant Darbo tarybos veiklą, pagrindiniai uždaviniai buvo laiku reaguoti į darbuotojų pareiškimus apie jų darbo teisių pažeidimus, konsultuoti Vilniaus kolegijos administraciją dėl priimamų sprendimų, susijusių su darbo teise ir darbuotojų interesais.“