Š. m. gegužės pabaigoje VU Užsienio kalbų institute įvyko apskritojo stalo diskusija „Kalbos – karjerai“. Susirinkusieji diskutavo dėl užsienio kalbų mokymo aukštosiose mokyklose bei užsienio kalbų poreikio darbo rinkoje. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, užsienio ambasadų Lietuvoje, aukštųjų mokyklų atstovai. Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro vadovė, pristatė Vilniaus kolegijos kalbų mokymo patirtį. Išanalizavusi daugiakalbystės situaciją, VIKO įkūrė Užsienio kalbų centrą, kuris sėkmingai plėtoja veiklą, plečia mokomų kalbų skaičių.

Diskusijoje dalyvavusi Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė aptarė dėstytojų ir studentų raštingumo, vadovėlių kokybės ir lietuvių kalbos puoselėjimo aukštosiose mokyklose klausimus.

 

Užsienio kalbų centras