2019 metais spalio 24 dieną Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete vyko kraujo donorystės akcija. Bendradarbiaujant su Nacionaliniu kraujo centru ją organizavo Fakulteto bendruomenė bei studentų atstovybė.

Akcijoje aktyviai dalyvavo Fakulteto studentai, dėstytojai ir darbuotojai. Viso renginio metu buvo paaukota kraujo, kuris padės 123 asmenims. Kraujo donorai minėjo, kad daryti gera kartais yra ne tik gera, bet ir baisu, bet noras išgelbėti bei dovanoti gyvenimą yra didesnis už baimes.

Tikimės, kad pavasarį prie bendros Fakulteto, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Studentų atstovybės ir Nacionalinio kraujo centro akcijos prisijungs dar daugiau žmonių.