Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštu apdovanota Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Reklamos ir komunikacijos katedros lektorė Laimutė Fedosejeva.

2017 metų gruodžio 18 d. įvykusiame Žemės ūkio ministerijos organizuotame renginyje „10 metų tautinio paveldo atgimimui“ buvo apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai, tradicinių amatų centrai, pagerbti tautinio paveldo komisijos ekspertai. Padėkos raštus kultūrinės aplinkos kūrėjams ir puoselėtojams įteikė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštu už etninės kultūros puoselėjimą, kūrybišką karpymo ir raižymo tradicijų tęsimą ir sklaidą, aktyvų dalyvavimą tradicinės kultūros renginiuose apdovanota tradicinių amatų meistrė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Reklamos ir komunikacijos katedros lektorė Laimutė Fedosejeva.